ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patrol Police Company 336
 

เมื่อ ๖ - ๙ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๕ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารระเหยและยาบ้า ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อ ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๔ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหล้า ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๖ เรื่อง รากฐานมิตรภาพ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๗๑๓๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท. ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พฤกษ์ เวทย์สิทธิ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓  และ ร.ต.ต.วิเชียร พรหมรัตน์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าจุดตรวจบ้านแม่ปิง พร้อมพวกรวม ๗ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กระทำพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด(D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปิง ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๗๔ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่ปิง โดยมีนายสุริยันณ์ จีวงค์ รองประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๗๐๙๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท. ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พฤกษ์ เวทย์สิทธิ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓  พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กระทำพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด(D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๑๖ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง โดยมีนายสุริยันณ์ จีวงค์ รองประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๙ - ๑๓ ม.ค.๖๖ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๗ เรื่อง การรวมทุกสิ่งเช้าด้วยกัน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๖ - ๙ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๕ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารระเหยและยาบ้า ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๔ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหล้า ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๑ - ๒๕ พ.ย.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๓ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๔ - ๑๘ พ.ย.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๑ เรื่องวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ D.A.R.E. ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๗ - ๑๑ พ.ย.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓/หน.ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ให้เข้าทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทำการสอนในบทที่ ๑ เรื่องวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ D.A.R.E. ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ แห่ง และมียอดนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๙๗ คน โดยมีรายระเอียด ดังน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๗๑๖๓๐ ต.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้  ร.ต.ท.เสน่ห์ สุดเสือ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นาย ได้สนับสนุนวิทยากรในให้ความรู้เรื่อง การอพยพหนีไฟในอาคารและการใช้ถังดับเพลิง แก่เจ้าหน้าที่พนักธนาคาร จำนวน ๑๓ คน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ และ ด.ต.วุฒิพันธ์ ดวงศรี วิทยากรโครงการแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ และสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมโรงแรมพิชชาพรเฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มาเป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด และมีนักเรียนที่เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ก.ย.๖๕ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๓๓ เข้ารับการอบรม “การตรวจสอบเอกสารปลอม และอัตลักษณ์บุคคล” จากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ณ ห้อง ศปก.ร้อย ตชด.๓๓๖ หมู่ที่ ๑ ต.ปางหมู อเมือง จว.แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น ๒๔ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๗๑๓๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ พร้อมคณะครูตำรวจแดร์รวม ๔ นาย ได้จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการเรียนรู้ในห้องเรียนในลักษณะของการป้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษพิษของสิ่งเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ และ ด.ต.วุฒิพันธ์ ดวงศรี วิทยากรโครงการแดร์ ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายจราจร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมห้องเรียนบ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมห้องเรียนบ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นางกนกวรรณ จันโทสุทธิ์ ผอ.กองคลัง อบต.นาปู่ป้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๘๑๐๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ พร้อมคณะครูตำรวจแดร์รวม ๔ นาย ร่วมกับ จนท.อบต.นาปู่ป้อม     ได้จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการเรียนรู้ในห้องเรียนในลักษณะของการป้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษพิษของสิ่งเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.ประคอง แก้วมณี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓ / หน.มชส.ร้อย ตชด.๓๓๖ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นางนัญฐพร ชายสืบสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๗๑๓๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ พร้อมคณะครูตำรวจแดร์รวม ๔ นาย ได้จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการเรียนรู้ในห้องเรียนในลักษณะของการป้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษพิษของสิ่งเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ สมภิพงษ์ พร้อมคณะครูตำรวจแดร์รวม ๔ นาย ร่วมกับ อบต.สบป่อง ได้จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการเรียนรู้ในห้องเรียนในลักษณะของการป้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษพิษของสิ่งเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าถัดไป