ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patral Police Company 336

 

 
 

 

.

. .....

. .....

 

 

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖/จิตอาสา ๙๐๔ รหัส ๓-๒ก๐๔๘ พร้อมกำลังพลจิตอาสารวม ๔ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้” โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยาเวชภัณฑ์ และผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือผู้ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก และบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่บ้านปางหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ย้อนหลัง

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด. ๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประคอง แก้วมณี หน.ชุด.ปบ.มว.มชส.ฯ ร้อย .ตชด ๓๓๖ พร้อมกำลังพล รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ สร้างจิตรสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ หมู่บ้านเป้าหมายใหม่ไตรมาสที่ ๓/๔  จำนวน ๒ หมู่บ้านดังนี้
๑. หมู่บ้าน โท้งหลวง หมู่ที่  ๙ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
๒. หมู่บ้าน โท้งนา หมู่ที่ ๖ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม
   

เมื่อ ๖ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ น. พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.มงคล มีคุณ ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๑ / หน.ชป.แม่ของ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๓ นาย  ร่วมกับ จนท.ตร.สส.สภ.ปาย, จนท.ตร.ท่องเที่ยว จว.แม่ฮ่องสอน, จนท.ทหาร ฉก.สิงหนาท (ร.๑๗) และ จนท.ทหาร ร้อย ร.๗๒๓

ได้ทำการจับกุม นางแก้วมา ซาวแซ่ขัด (อายุ ๖๙ ปี) ที่อยู่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๖ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๓ พ.ย.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หมอกจำแป่, เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.๑๗๔๓,ชป.ขว.กกล.นเรศวร

ได้ทำการจับกุม นายอาจ ใสสอาจ (อายุ ๕๕ ปี) ที่อยู่ ๓๔/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะงา ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

งานป้องกันและปราบปราม ย้อนหลัง

   

งานวิทยากร ย้อนหลัง

   

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ย้อนหลัง