ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patrol Police Company 336
เมื่อ ๒๐๐๘๓๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.อ.มงคล มีคุณ ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๑ / หน.ชป.แม่ของ ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย ได้ทำการฝึกอบรมทบทวนประจำปีให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต.แม่นาเติง โดยได้ทำการฝึก ระเบียบแถว บุคคลท่ามือเปล่าและให้ความรู้ในเรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสพภัย เบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง การใช้เงื่อนเชือก ณ ฐานปฏิบัติการบ้านแม่ของ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๔๑๑๐๐ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ กันธง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓๖ พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๓๓๖ รวม ๕ นาย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้นำเรือท้องแบนพระราชทาน เข้าทำการเข้าช่วยเหลือประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบจากเหตุการณ์แม่น้ำปายที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเข้าท่วมที่นาของประชาชนตั้งแต่พื้นที่บ้านหมอกจำแป่ บ้านแม่สะงา ต.หมอกจำแป่, บ้านกุงไม้สัก บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๙๑๒๐๐ ก.ค.๖๕ ร.ต.ต.สมพงษ์ ศรีพรม รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓๖ พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๓๓๖ รวม ๔ นาย ได้นำเรือท้องแบนพระราชทาน เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่บ้านปางหมู หมู่ที่ ๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ทำให้อุปกรณ์การเกษตร ติดอยู่กลางน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๓๓๖ จึงได้นำเรือไปช่วยในการขนย้าย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.ท.เสน่ห์  สุดเสือ หน.ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมด้วย กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวม ๕ นาย ได้เดินทางไปที่ สะพานข้ามลำห้วยแม่สมาด ๑ ช่วงบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองจว.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้สะพานขาด น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านชาวบ้านในพื้นที่ และเดินทางไปสำรวจน้ำท่วม ณ บริเวณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อสนับสนุนภารกิจตามร้องขอ

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ พ.ค.๖๕ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้นำชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๐ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมตรวจความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สนามหญ้าหน้า บก.ฉก.ร.๗ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๓๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๑๒ นาย  ดำเนินการตรวจความพร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.เสน่ห์  สุดเสือ หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการผูกเงื่อนเชือก และดำเนินการจัดทำสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

อ่านเพิ่มเติม