ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patrol Police Company 336
 

เมื่อ ๐๕๑๐๓๕ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้  ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อ ๐๕๐๙๓๐ ธ.ค.๖๕ นำโดย พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ รวม ๗ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อ ๐๕๑๐๓๕ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้  ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อ ๐๕๐๙๓๐ ธ.ค.๖๕ นำโดย พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ รวม ๗ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อ ๐๕๑๐๓๕ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้  ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อ ๐๕๐๙๓๐ ธ.ค.๖๕ นำโดย พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ รวม ๗ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

มื่อ ๐๖๐๙๓๐ ม.ค.๖๖ นำโดย พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖/จิตอาสา ๙๐๔ รหัส ๓-๒ก๐๔๘ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ ร่วมกับ ข้าราชการ บุคลากร ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (๘ มกราคม ๒๕๖๖)

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๔๑๖๓๐ ม.ค.๖๖ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ด.ต.ทรงฤทธิ์ สุกสว่าง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๓ / จนท.กบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๔ นาย ร่วมกับ หน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่, ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๕๑๐๓๕ ธ.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้  ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๕๐๙๓๐ ธ.ค.๖๕ นำโดย พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ รวม ๗ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๕๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสารวม ๕ นาย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พ.ย.๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๑๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ ได้นำ กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ จำนวน ๕ นาย ไปมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน ให้กับราษฎร ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บ้านปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๓ ครอบครัว ดังนี้
๑. นางมุ้ง อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่  ๐/๘๙ ม.๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน
๒. นายยุ้น อายุ ๘๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๖/ช ม.๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน
๓. นางหลู่ อายุ ๖๘ ปี เลขที่ ๕๗/ช ม.๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ต.ค.๖๕ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๓๖ จำนวน ๕ นาย ไปมอบถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับราษฎรผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน ๓ ครอบครัว ดังนี้
- ครอบครัวที่ ๑. นายสมพุทธ ขันติวิโรจน์โชติ (อายุ ๖๓ ปี) ผู้ยากไร้ ต้องอุปการะเลี้ยงดู หลานชายอายุ ๙ ปี โดยลำพัง บ้านเลขที่๑๒๔ หมู่ที่ ๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน 
- ครอบครัวที่ ๒. นางนางศรีดา กัยวิกัยตระกูล (อายุ ๖๒ ปี) ผู้ยากไร้ ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรชายพิการป่วยติดเตียง โดยลำพัง บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน 

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ ต.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้  ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค.๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการ, หน่วยงานของรัฐ และประชาชนได้ร่วมความแสดงจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดขุนมงคล หมู่ที่ ๒ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ ต.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประคอง แก้วมณี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศาสนาสถาน ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๒๐๘๓๐ ต.ค.๖๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสารวม ๕ นาย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าวัดต่อแพ หมู่ที่ ๑ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายณพล พาหุมันโต ปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ  ๒๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๖๐๙๓๙ ก.ย.๖๕ ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ กันธง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓ พร้อมกำลังพลรวม ๓ นาย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้วยน้ำแม่สุยะ (ภายในบริเวณวัดป่าถ้ำวัว) หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๑๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม

.........1. หน่วย : ร้อย ตชด.336
.........2. กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
.........3. วันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น.
.........4. สถานที่ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) กองร้อย ตชด.ที่ 336 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน
.........5. รายละเอียดกิจกรรม :  เมื่อ 010830 ก.ย. 65 พ.ต.ท.ธวัชชัย  สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.336 ได้นำ กพ.จิตอาสา, กพ.บก.ร้อย,กพ. มชส.ฯ  ร่วมกับราษฎรในพท.ต.ปางหมู เข้าดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 1.5 กม

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๐๑๐๘๓๐ ก.ย. ๖๕ ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร หน.ชป.ขุนยวม พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , หน่วยงานราชการในอำเภอขุนยวม และประชาชนในพื้นที่อำเภอขุนยวม ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และอบรมโครงการขยายผลอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ ส.ค.๖๕ ร.ต.อ.ยอดชัย สร้อยเพชร ผบ.มว.ร้อย ตชด.๓๓๖๒ / หน.ชป.ขุนยวม ร้อย ตชด.๓๓๖ พร้อมกำลังพลจิตอาสารวม ๕ นาย เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า สัตว์นํ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บ้านหัวเงา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวมเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๒๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม

หน้าต่อไป