ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patrol Police Company 336
.........เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖/จิตอาสา ๙๐๔ รหัส ๓-๒ก๐๔๘ พร้อมกำลังพลจิตอาสารวม ๔ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้” โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยาเวชภัณฑ์ และผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือผู้ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก และบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่บ้านปางหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ดังนี้

รายที่ ๑. นายบริบูรณ์ บุญเย็นธรรมชาติ (อายุ ๗๖ ปี) พักอาศัยบ้านเลขที่ ๑๒๘/๕
- รายที่ ๒. นางมาลา ชมเชย (อายุ ๗๘ ปี) พักอาศัยบ้านเลขที่ ๑๐๙
- รายที่ ๓. นายนุเหน่ สุนันทสิริชาติ (อายุ ๖๙ ปี) พักอาศัยบ้านพักเลขที่ ๑๒๓/๑

พร้อมกันนี้ ได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันและร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน

 


............

...........

...........

...........