ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patrol Police Company 336
.......เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด. ๓๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประคอง แก้วมณี หน.ชุด.ปบ.มว.มชส.ฯ ร้อย .ตชด ๓๓๖ พร้อมกำลังพล รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ สร้างจิตรสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ หมู่บ้านเป้าหมายใหม่ไตรมาสที่ ๓/๔  จำนวน ๒ หมู่บ้านดังนี้
๑. หมู่บ้าน โท้งหลวง หมู่ที่  ๙ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
๒. หมู่บ้าน โท้งนา หมู่ที่ ๖ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โดยได้ออกดำเนินการดังนี้
๑. เข้าสืบสภาพข้อมูลหมู่บ้าน
๒. พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อนัดหมาย วันและเวลา จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ


............

............

............