ผังผู้บังคับบัญชา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖


 


พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผบช.ตชด.

 

 

พล.ต.ต. วรพัฒน์ บุญมา
ผบก.ตชด.ภาค ๓

 


พ.ต.อ.วรพัฒน์ บุญมา
  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๑)


พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๒)


พ.ต.อ. วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๓)


พ.ต.อ. อภิชาติ รักพงษ์
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๔ )


พ.ต.อ. รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ (๕ )


....
.....พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ
.....ผกก.ตชด.๓๓พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๓๓

พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร
รอง ผกก.ตชด.๓๓


พ.ต.ท.นิรันคร์ ไชยรัตน์
รอง ผกก.ตชด.๓๓


พ.ต.ท.ธวัชชัย  สุรินต๊ะ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖ร.ต.อ.สำเริง  ชำนาญ
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖

ร.ต.ท.สนามชัย รอดจันทร์
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖

 

*********************************************************