เลขที่ 205 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000

..................โทร 053-061153

..................Compa_336@Hotmail.com

..................FACEBOOK กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336